Về miền Trung…

Tàu anh đi
Qua phố Khâm Thiên
Người xe loang loáng. tau-qua-nui
Qua hồ Ba Mẫu qua bốt Kim Liên
Đen đen đỏ đỏ điện sáng cạnh nhà
Lếp xếp lưa thưa người vài mống đợi.
Cuối đường Giải Phóng có quán beer hơi
Thường ngày ngồi chơi tào lao chém gió.
Em gái xinh ghê đứng nhìn tàu chạy.
Anh đi mô đó…
Anh đi qua phố
Anh lướt qua sông
Anh lượn qua làng.
Về miền Trung…
Tàu anh rúc tiếng rên.
Nghe như khé cổ.
Oành oạch.
Oành oạch.
Lắc lắc lư lư.
Người nhìn nhau cười tủm tỉm.
Tủm tỉm.
Đợi vào đêm…

Bình luận

bình luận