Uống beer

Lục cả mấy cái túi,
Ra được 5 mươi k
Tính là lên Zone 9
Mua hai cốc beer.

uong-bia

Uống một cốc
Uống hai cốc

Cốc cho ngày hôm qua
Cốc thì cho ngày mai.

Còn hôm nay thì mặc cha nó.

Bình luận

bình luận