Báo chí dữ liệu/data journalism

Báo chí dữ liệu/data journalism

Báo chí dữ liệu là một đặc sản của báo chí, nó phản ánh vai trò ngày càng tăng của các dữ liệu số được sử dụng trong việc sản xuất và phân phối thông tin trong thời đại kỹ thuật số. Nó cũng phản ánh sự tương tác ngày càng tăng giữa các nhà sản xuất nội dung (nhà báo ) và một số lĩnh vực khác như thiết kế, khoa học máy tính và số liệu thống kê.

Ở Việt Nam, báo chí dữ liệu cũng đã được nhiều toà báo quan tâm và ứng dụng mạnh trong hoạt động sản xuất tin tức của mình, như VNE hay Vietnam Plus…

Xin giới thiệu bài viết của Simon Roger, Biên tập viên của The Guardian, công bố ngày 25 tháng năm 2014. Read more

VNE đang đứng trước một lựa chọn thực sự !

VNE đang đứng trước một lựa chọn thực sự !

Khi tôi đề cập đến một giải pháp báo điện tử kết hợp các chức năng của mạng xã hội, nhiều người từng trải trong lĩnh vực quản lý và tổ chức các toà soạn đều nói không nên. Cần phải rạch ròi chức năng của từng cái.

Cho đến bây giờ, facebook đã làm điều đó khi đưa ra chức năng đọc bài tức thì (Instant Articles).

Trước đây, ở Việt Nam, tôi được biết có một người nữa đã từng ấp ủ biến tờ báo điện tử nhiều người đọc nhất Việt Nam phát triển theo hướng một mạng xã hội tin tức, hay ít nhất là một siêu thị tin tức. Nhưng buồn thay, người anh hùng thường cô đơn, cho đến nay tờ báo điện tử này vẫn chỉ là tờ có nhiều người đọc nhất Việt Nam. Và chắc chắn, người hùng vẫn còn đó tham vọng đang ấp ủ của mình.

Tôi đang nói đến VNexpress. Read more