Bán tin tức cho ai ?

Thế giới đang thay đổi quá nhanh.

Thế giới của truyền thông mới đang được sắp xếp lại bằng việc phân bổ các loại hình thiết bị đầu cuối, thiết bị truyền dẫn…  Kéo theo đó là sự biến đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp tin tức. Hôm qua bạn vẫn đọc tin và giải trí bằng những tờ báo giấy hấp dẫn. Hôm nay bạn đã phải đối diện với quá nhiều lựa chọn khác trên nền tảng công nghệ web 2.0 hay 3.0.

Read more