Sai lầm trong truyền thông vận động chính sách

Sai lầm trong truyền thông vận động chính sách

Mấy ngày qua, người ta thấy đã xuất hiện những chia rẽ sâusắc trong dư luận đối với việc Ủy ban ATGT Quốc gia kiến nghị Chính phủ thôngqua một văn bản luật, theo đó, có chế tài thu giữ phương tiện nếu người điềukhiển đang ở trong tình trạng say rượu. Những tranh cãi đó, rất có thể sẽ được chìm xuống, nếu không có Hội thảo: Tịch thu phương tiện: “Pháp lý và Thực tiễn” tổ chức ngày 11/3 bởi Trung tâm truyền thông MEC và Văn phòng LS Trần Vũ Hải. Trong bài phân tích này, tôi sẽ chỉ ra sai lầm của công tác truyền thông vận động chính sách tại Uỷ ban ATGT Quốc gia.

Read more