Vì sao 5 con ruồi trong chai C2 lại không được quan tâm nhiều đến thế !

Vì sao 5 con ruồi trong chai C2 lại không được quan tâm nhiều đến thế !

Chưa bàn đến việc có đúng là có 5 con ruồi trong chai nước C2 của URC Việt Nam hay không, chỉ riêng việc xử lý khủng hoảng trong trường hợp này, tôi đã thấy URC Việt Nam làm rất chuẩn.

Đầu tiên, họ đã ghi nhận được từ rất sớm thông tin này trên Dân trí, và ngay lập tức hàng loạt kết nối cùng một lúc được thực hiện. Có những kết nối mà chỉ người trong cuộc mới biết !

Read more