Trung thực – Khách quan – Liêm chính là yêu cầu của [VH&DN]

Trung thực – Khách quan – Liêm chính là yêu cầu của [VH&DN]

Bằng việc phân tích một trường hợp điển hình dưới đây, tôi muốn nhắc nhở các cộng sự của mình về Thái độ của chúng ta đối với mỗi sự việc, hiện tượng xuất hiện trong cuộc đời làm truyền thông của mình[ảnh].

Trong một Tít bài, việc đảm bảo các yêu cầu về: Sự Rõ ràng/Cô đọng/Hấp dẫn/Khách quan/Trung thực là tất yếu. Sự rõ ràng, cô đọng chính là biểu hiện về mặt hình thức của Tít, biểu hiện về mặt hình thức của tư duy. Viết ngắn gọn rõ ràng chứng tỏ tư duy cũng rõ ràng, mạch lạc. Và điều đó là có lợi cho người đọc. Công chúng sẽ khó chấp nhận một tư duy rối rắm, lộn xộn và dài dòng.

Read more