Từ chuyện Hồ Ngọc Hà đến chuyện Báo chí và quyền riêng tư của “Người của công chúng”

Từ chuyện Hồ Ngọc Hà đến chuyện Báo chí và quyền riêng tư của “Người của công chúng”

Bài viết xuất sắc của Đỗ Minh Thuỳ, lấy trường hợp điển hình đang nóng nổi, vụ việc Hồ Ngọc Hà dính scandal tình tứ bên người đàn ông mới, để kể về quyền riêng tư của “Người của công chúng”, và cả những điều mà báo chí không nên soi mói.

Phân tích này lấy các dẫn chứng từ nền chính trị và báo chí Hoa Kỳ. Read more