Ghi nhận một tình trạng hoại tử

Ghi nhận một tình trạng hoại tử

Sáng nay trời hơi mưa, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Lúc 11g mình có một cuộc hẹn quan trọng. Nhưng không tài nào nghĩ được nhiều về cuộc hẹn đó, bởi vì suốt cả hai hôm nay, những thông tin lộn xộn trên mạng internet đã khiến mình lâm vào trạng thái khủng hoảng nhẹ.

Thực sự mình không biết có chuyện gì đang xảy ra ! Read more