Cắm trại, ngủ trại ở Cô Tô

Cắm trại, ngủ trại ở Cô Tô

Tôi đã được đi cắm trại từ ngày học cấp một, cấp hai, cùng với hội trại ở cơ quan của bố. Ngày lớp năm tôi cũng được đi học một lớp dành cho người phụ trách đội. Mỗi mùa hè ở chỗ tôi ở đều có hội trại cấp phường. Thế cho nên những kinh nghiệm về cắm trại và ngủ trại là khá dữ dội. Phần lớn thời gian các bạn làm trại thì tôi bỏ đi làm việc khác, cho đến khi xong trại thì mới lò dò về. Còn ngủ trại thì chỉ duy nhất một lần, tất cả các lần khác, do muỗi nhiều, nên tôi đều trốn về nhà ngủ. Read more