Đạo đức Nhà báo của Việt Nam và Mỹ

 

 

Tình cờ đọc được “10 điều qui định của người làm báo Việt Nam”, bèn tìm lại mấy nguyên tắc đạo đức của báo chí Mỹ, mới thấy nhiều điểm khác nhau căn bản thật.

Dĩ nhiên mỗi xứ mỗi kiểu, chẳng so sánh ở đây làm gì kẻo đụng chạm lắm chỗ. Nhưng mà, ai muốn so muốn sánh thì cứ tự nhiên.

10 ĐIỀU QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM:

Điều 1: Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Điều 2: Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật bản quyền và các quy định của pháp luật Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác.

Điều 3: Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

Điều 4: Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Điều 5: Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Điều 6: Bảo vệ bí mật quốc gia, bí một nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Điều 8: Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Điều 9: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Điều 10: Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo.

=======

5 NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CỐT LÕI CỦA BÁO CHÍ (KIỂU MỸ):

1. Sự thật và tính chính xác: Quy tắc quan trọng nhất của báo chí, một cách tự nhiên, là bảo đảm sự thật và tính chính xác của thông tin được trình bày. Để làm được như vậy, các phóng viên cần cố gắng trình bày tất cả dữ kiện liên quan, và nếu có thông tin nào chưa được xác minh thì cần nói rõ trong bài tường thuật.

2. Sự công bằng và khách quan: Bất cứ khi nào có thể, các bài tường thuật phải giữ tính khách quan và được cân bằng với những quan điểm hoặc ý kiến đối lập.

3. Độc lập: Các nhà báo không nên hành động vì lợi ích của các nhóm chính trị, văn hoá hoặc công ty nào. Mọi quan hệ cá nhân phải được trình bày rõ ràng cho ban biên tập và công chúng.

4. Trách nhiệm giải trình: Mọi sai sót phải được sửa chữa với sự nhận lỗi chân thành. Rất khó để buộc các nhân vật công chúng phải chịu trách nhiệm nếu chính các nhà báo không chịu trách nhiệm đối với chính họ, với ban biên tập và với công chúng.

5. Nhân đạo: Nhà báo phải luôn biết rằng hình ảnh hoặc câu chuyện có thể gây tổn thương cho một số người. Các nhà báo có trách nhiệm phải cân nhắc tác động bởi từ ngữ của họ đối với cuộc sống của người khác.

NGUỒN: facebook Vũ Hoàng Lân.

Bình luận

bình luận