Chương trình huấn luyện nhân sự PR với sự tham gia của doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong vài năm qua, sau khi tạm rời lĩnh vực sản xuất nội dung media, #CRtheo đuổi việc nghiên cứu và huấn luyện nhân sự trong lĩnh vực sản xuất nội dung media, sản xuất nội dung PR và quản trị truyền thông.
Với chút ít kinh nghiệm đúc rút được sau 15 năm hoạt động media, #CR tiến hành nghiên cứu và xây dựng các chương trình huấn luyện hiệu quả. Trong đó, điểm đặc biệt của các chương trình này là hoàn toàn gắn hoạt động huấn luyện với nhiệm vụ giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp.

Sinh viên tham gia thực hành trong một chương trình huấn luyện của #CR
Sinh viên tham gia thực hành trong một chương trình huấn luyện của #CR


Các khóa học như vậy đã được cung cấp đến hàng ngàn sinh viên, học viên ở nhiều trường Đại học. Nhiều học viên tham gia các chương trình huấn luyện do #CR thiết kế đã và đang áp dụng hiệu quả tại nhiều công ty, đài truyền hình và các cơ quan báo chí, các ngân hàng, các tập đoàn, tổng công ty lớn.


Ngay bây giờ, #CR đang thử nghiệm mô hình huấn luyện nhân sự trong lĩnh vực PR cho sinh viên Đại học Nguyễn Trãi. Mô hình này đòi hỏi sinh viên gặp gỡ các doanh nghiệp nhỏ mới khởi nghiệp để tìm ra các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực với doanh nghiệp và cùng doanh nghiệp tìm ra giải pháp PR hiệu quả với nguồn lực hạn chế.


Hiện nay, #CR đã nhận được hơn 10 đề nghị hỗ trợ từ các doanh nghiệp nhỏ như vậy. Để cho công việc huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất, #CR đề nghị các doanh nghiệp nhỏ đang khởi nghiệp hoàn thiện bản đăng ký tham gia vào chương trình bằng cách trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bảng hỏi đính kèm link.
#CR sẽ liên hệ với các doanh nghiệp đủ tiêu chí tham gia chương trình để mời.

Mục tiêu:
– Huấn luyện học viên, sinh viên hiểu và thực hành việc sử dụng các công cụ PR hiệu quả tại lớp và tại doanh nghiệp.
– Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp thông qua coaching tại doanh nghiệp với mô hình học và thực tập tại doanh nghiệp.
Đối tượng tham gia:
– Sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 ngành PR.
– Chủ doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp mà chưa có điều kiện xây dựng đội PR.
Thời gian huấn luyện:
– Huấn luyện 5 tuần tại lớp và các tọa đàm với chuyên gia, doanh nghiệp trong chương trình.
– Thực tập 4 tuần tại doanh nghiệp.
Kết quả:
– Sinh viên hiểu và thực hành tốt các kỹ năng PR hiệu quả.
– Chủ doanh nghiêp nhỏ khởi nghiệp hiểu đúng đắn về hoạt động PR, đặc biệt hoạt động PR trên môi trường truyền thông mới.
Nội dung huấn luyện:
1. Các công cụ PR.
2. Các công cụ PR hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ.
3. Phân tích SWOT cho sản phẩm, dịch vụ.
4. Thấu hiểu công chúng của mình.
5. Tự phát triển bộ công cụ PR cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
6. Quản lý tin đồn và truyền thông trong khủng hoảng.

Link trả lời khảo sát để tham gia vào chương trình huấn luyện.

https://docs.google.com/a/ussh.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSczteuWGlxfUjf6LSue9OmcjuSQbxF_Wz9cX-FhiJmal0bfSQ/viewform

Bình luận

bình luận