Chờ người

Vương vấn đâu đây nơi anh đã gặp em có hoa vàng với nắng nhạt, vẫn còn đó thoảng bên tai câu ca tang bồng vọng cổ. Vậy mà nay anh đã đi hết ngày nắng nhạt, đến tím chiều hoang, còn em vẫn ở nơi đâu…

hoa-vang

Nơi anh gặp em
Có hoa vàng với nắng nhạt
Nơi em gặp anh câu ca tang bồng vọng cổ
Anh đã đi hết ngày nắng nhạt…
Tím chiều vương…
Mà em chưa đi hết câu hát anh nghêu ngao khi chiều lịm…

Nơi em,
hoa vẫn vàng mỗi độ thu sang
Nơi anh,
thì chiều hoang bến vắng
Những mang mang sầu …
Chờ người…

Bình luận

bình luận