Về tác giả

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

11112855_1078201875528701_7071537530392016526_n

Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Tốt nghiệp ngành Báo chí tại Khoa Báo chí truyền thông, Đại học KHXH&NV Hà Nội năm 2001; sau đó Nguyễn Cao Cường có 7 năm làm việc tại Đài truyền hình Thanh Hóa, trước khi hoàn thành chương trình Cao học tại Học viện Báo chí tuyên truyền.

Năm 2008 Nguyễn Cao Cường gia nhập Đài truyền hình KTS Việt Nam VTC. Từng đảm nhiệm các công việc như phóng viên thời sự, dẫn chương trình, tổ chức sản xuất…

Trước khi chuyển sang giảng dạy tại Đại học KHXH&NV, Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Giám đốc sản xuất kênh truyền hình đối ngoại VTC10; Giám đốc dự án sản xuất 3 kênh truyền hình phục vụ kiều bào tại Hoa Kỳ.

Năm 2014, Nguyễn Cao Cường chủ trì phát triển Tạp chí điện tử Văn hóa & Doanh nhân, đảm nhận vị trí Trưởng Ban biên tập.

Từ năm 2010, Nguyễn Cao Cường đảm nhận vị trí Phó Giám đốc tại Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí truyền thông, thuộc Đại học KHXH&NV Hà Nội.

Hiện nay, Nguyễn Cao Cường cùng các đồng sự đang trong quá trình phát triển một mạng xã hội nghề nghiệp dự kiến hoàn thành trong năm 2016.

Liên hệ:
Phone: +84 904.898.688
Email:[email protected]

Bình luận

bình luận