Người con gái đã đi rồi

Đường vui nào đâu chỉ thênh thang
Cũng lắm niềm riêng lắm nhỡ nhàng
Biết nhau từ thuở em đôi chín
Anh cũng mới vừa đến tuổi băm

duong-dep

Bình luận

bình luận