10 ngày để trở thành MC truyền hình

Cùng với chương trình 10 ngày trở thành phóng viên truyền hình, HLV Cường Nguyễn đã xây dựng chương trình mới: 10 ngày để trở thành MC truyền hình. Đây là chương trình được thiết kế dành cho các bạn có đam mê trở thành người dẫn chương trình truyền hình và biên tập viên truyền hình.

Sinh viên Báo chí Nhân văn trong một chương trình do CMP tổ chức

          Sinh viên Báo chí Nhân văn trong một chương trình do CMP tổ chức

Chương trình được thiết kế tập trung vào việc huấn luyện các kỹ năng căn bản nhất về dẫn chương trình truyền hình và các kỹ năng cơ bản của công tác biên tập trong lĩnh vực truyền hình. Mục tiêu đạt được sau 10 ngày, học viên sẽ có hiểu biết rõ ràng về yêu cầu, nhiệm vụ, kỹ năng cần thiết của một người dẫn chương trình truyền hình; Hiểu rõ ràng về yêu cầu, nhiệm vụ, kỹ năng cần thiết của một biên tập viên truyền hình; Thực hành thành thạo kỹ năng dẫn chương trình với máy quay, dẫn hiện trường, phỏng vấn; Cung cấp kỹ năng thực tế căn bản về kỹ năng biên tập nội dung bản tin; Cung cấp hiểu biết rõ ràng về ngôn ngữ hình ảnh, tư duy hình ảnh.

Những nội dung chính trong các bài giảng của HLV Cường Nguyễn là: Những phẩm chất của một người dẫn chương trình truyền hình; Những yêu cầu cơ bản đối với một người dẫn chương trình truyền hình;  Người dẫn chương trình truyền hình không phải là chiếc máy nói; Tìm kiếm câu chuyện và dẫn tại hiện trường; Câu chuyện tin tức; Làm chủ sân khấu; Phỏng vấn bất kỳ ai…

Học viên sẽ được học tập và khai thác các tài liệu do giảng viên và các cộng sự thực hiện công phu trong nhiều năm. Đồng thời phương pháp thực hành và nhận xét ngay tại chỗ có thể khiến cho học viên rút ngắn đáng kể thời gian học.

Được biết, chương trình huấn luyện này cũng sẽ yêu cầu học viên thâm nhập thực tế để tự mình tìm kiếm các câu chuyện và kể chúng với khán giả.

Bình luận

bình luận