Uống beer

Lục cả mấy cái túi,
Ra được 5 mươi k
Tính là lên Zone 9
Mua hai cốc beer.

uong-bia

Uống một cốc
Uống hai cốc

Cốc cho ngày hôm qua
Cốc thì cho ngày mai.

Còn hôm nay thì mặc cha nó.

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận