Big Data/Analytics là gì? Ứng dụng dữ liệu lớn trên Thế giới và Việt Nam 2014

Big Data/Analytics là gì? Ứng dụng dữ liệu lớn trên Thế giới và Việt Nam 2014

Theo báo cáo Top 10 xu hướng công nghệ của Gartner 2012 thì #BigData là một trong những công nghệ quan trọng nhất. Có rất nhiều điều thú vị về #BigData và cũng có rất nhiều sự nhầm lẫn về nó. Bài này sẽ cung cấp một định nghĩa “5Vs” về Big Data và các ví dụ ứng dụng của dữ liệu lớn qua các sản phẩm thực tế trên Thế giới và Việt Nam để bạn có được những hiểu biết ban đầu về một số khả năng của BigData.

Mục Bài viết hay hôm nay xin giới thiệu bài phân tích của Tiến sỹ Đinh Lê Đạt. Bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.

Read more