Hành động sẽ chiến thắng nỗi sợ

Hành động sẽ chiến thắng nỗi sợ

“Dân hai lăm triệu ai người lớn

Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”

Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

“Người Việt Nam có tuổi ấu thơ kéo dài nhất thế giới”, tờ Dân trí hôm nao giật tít. Tôi đồng ý ngay tắp lự. Vì tôi và cả thế hệ của tôi chính là sản phẩm.

Read more