Luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ

Luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ

Thật khó khi phải hướng dẫn các bạn khi chỉ dựa trên những nỗ lực mang tính lý thuyết. Học làm truyền thông, làm báo chí là một kinh nghiệm hoàn toàn mang tính cách thực nghiệm. Bạn sẽ phải nhảy vào cuộc sống, lăn lộn với nó để tìm kiếm những câu chuyện và kể chúng cho khán giả, độc giả. Read more

Khi nào bạn không thành nhà báo

Khi nào bạn không thành nhà báo

“Mối quan hệ giữa những gì ta thấy, và những gì ta hiểu sẽ luôn luôn không ổn định” John Berger.
Mỗi sự vật, hiện tượng bản thân nó có ý nghĩa hoàn toàn trong bối cảnh mà nó xuất hiện. Việc anh “bứng” nó ra bối cảnh đó để đặt vào một tấm ảnh, hoặc một video, đã khiến cho nó không còn là nó trong ý nghĩa hoàn toàn ban đầu nữa. Read more