Thằng Mõ

Thằng Mõ

Đọc blog bạn bè, từ hôm qua, đến hôm nay, và chắc một số ngày sau nữa. Thấy màu tang thương lảng bảng. Mọi người chia sẻ thông tin về việc nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị tống đạt, có nhiều bạn thậm chí còn coi sự kiện đó giống như Chúa chết!!!

Thực ra mọi người phản ửng như vậy cũng đúng thôi. Nhưng mình nghĩ khác. Đó là chuyện bình thường thôi mà. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bão, và do vậy chúng ta phải biết cách thích ứng nếu muốn sống với nó.

Nhưng mà điều tôi muốn nói nhân vụ bị bắt của hai nhà báo này, lại là việc khác. Đó là: câu chuyện về thằng Mõ.

Read more