New Media – miền trung gian giữa con người với xã hội

New Media – miền trung gian giữa con người với xã hội

Có một cách thức thông thường khi bạn muốn tìm hiểu về một điều gì đó. Ví dụ như thuật ngữ New Media chẳng hạn, bạn sẽ bắt đầu lách cách bàn phím và gõ cụm từ đó trên trang tìm kiếm lớn nhất thế giới là google. Và bạn nhận thấy là có đến 7 tỷ 940 triệu kết quả. Và bạn còn kinh ngạc hơn khi có đến 20 tỷ kết quả nếu bạn tìm kiếm bằng ảnh. Phải so sánh với từ khóa “sexual” bạn mới thấy độ “nóng” của cụm từ New Media, chỉ có 864 triệu kết quả. Nếu so với từ khóa “eat” – ăn, thì cũngchỉ có 3 tỷ 120 triệu kết quả. Từ “sleep”- 2tỷ 30 triệu kết quả. Từ “health”- 16 tỷ 790 triệu. Điều này sẽ dẫn đến những kết luận khác nhau từ mỗi người. Có thể bạn sẽ cho rằng New Media thậm chí còn quan trọng hơn cả tình dục, ăn, ngủ và sức khỏe. Cũng có thể bạn sẽ đồng ý rằng, có cực kỳ nhiều sự hiếu kỳ liên quan đến thuật ngữ này.  Và bạn cũng sẽ chắc chắn rằng, có rất nhiều người quan tâm và chia sẻ về thuật ngữ này. Read more