Nhớ ngày bé con

Nhớ ngày bé con

Nghe tin bão về, nhớ lại thủa trẻ trâu, nhà mình nép bên quốc lộ một, cả nhà cả cửa trông vào một cái quán nước lèo tèo vài người khách vãng lai. Bố mẹ đi làm công chức, lương dăm cọc ba đồng, hàng ngày đạp xe đưa nhau đi làm. Mình là anh cả, nên mấy việc lặt vặt như nấu cơm, trông quán đều phải làm. Read more