Nhọc nhằn tấm bằng Đại học

Nhọc nhằn tấm bằng Đại học

Cứ đến mùa thi, nhìn mấy em vất vả vật lộn để cạnh tranh nhau một chỗ ngồi trong giảng đường. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của chính mình hơn 15 năm trước.

Nhà ở quê, bố mẹ làm lụng quần quật để lo cho 3 anh em chúng tôi đủ cái ăn cái mặc. Việc học hành của chúng tôi cũng được cha mẹ  trông mong và gửi vào đó biết bao kỳ vọng. Read more