Trả lời phỏng vấn Lăng kính V6

Trả lời phỏng vấn Lăng kính V6

Việc dễ dàng lan toả và chia sẻ thông tin đã khiến cho người dùng quên mất việc kiểm chứng chúng. Chúng ta cũng lại có một tâm lý đó là chịu ảnh hưởng của những người khác, của cộng đồng, do vậy khi chúng ta thấy các tin tức đang được mọi người lan toả thì chúng ta cũng có xu hướng lan toả chúng theo mạch cảm xúc chung của cộng đồng. Thậm chí chúng ta hầu như không đọc hết cả thông điệp, chúng ta chỉ quan tâm đến những thứ mà nó gần gũi hoặc những thứ quá khác biệt với quan điểm của chúng ta. Khi các thông tin được lan đi, nó rất nhanh tạo nên một tâm lý chung của cộng đồng. Việc sử dụng mạng xã hội để lan toả thông tin theo những ý đồ xấu là rất nguy hiểm.

Trả lời phỏng vấn chương trình Lăng kính V6 của Nguyễn Cường. Read more