Một người dẫn chương trình cần những gì để thành công

Trong các chương trình huấn luyện một người dẫn chương trình, điều mà tôi quan tâm nhất để tác động đến bạn chính là tâm thế của người dẫn chương trình. Tâm thế là trạng thái tâm lý chủ quan của mỗi người trong mối quan hệ với người khác và với chính mình.

Một người dẫn chương trình thành công cần phải nỗ lực rất lớn

                            Một người dẫn chương trình thành công cần phải nỗ lực rất lớn

Việc xác lập một tâm thế đúng và tốt sẽ quyết định đến kết quả, hiệu quả huấn luyện. Cách đơn giản nhất, bạn phải suy nghĩ, hành động như là một người dẫn chương trình thực thụ. Bạn cần phải sử dụng phương pháp “tự kỷ ám thị” để đạt được trạng thái tâm lý này.

Một khi đạt được tâm thế như vậy, thì bạn sẽ có suy nghĩ, hành động như một người dẫn chuyên nghiệp.

Tôi cũng sẽ kiểm tra rất kỹ ở bạn các phẩm chất của một người dẫn chương trình tiềm năng. Thông thường, mỗi chúng ta đều có những phẩm chất cá nhân đặc biệt. Có điều, vài người nhận ra phẩm chất đó, một vài người khác phải vất vả khai phá nó và có một số người không bao giờ phát hiện được phẩm chất đặc biệt của mình.

Tôi chỉ giúp bạn nhận thấy phẩm chất đó ở chính bạn, và cố gắng giúp bạn rèn rũa để cho nó trở nên sắc bén hơn. Ví dụ, bạn là một người không tập trung, thì tôi lại nhận thấy ở bạn có quá nhiều năng lượng, chỉ có điều bạn chưa biết điều khiển các trường năng lượng của mình để giải quyết triệt để một vấn đề. Và tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.

Tôi luôn khuyến khích bạn tự lựa chọn cho mình một hình mẫu nào đấy để học tập. Đó tất nhiên phải là những người dẫn chương trình tài năng mà họ muốn học tập, như Lary King, Nguyễn Ngọc Ngạn, hay Trấn Thành.v.v…

Việc hàng ngày tưởng tượng và nhớ tới các hình mẫu đó sẽ khiến cho bạn tự nhiên nhận được nguồn năng lượng rất lớn từ các hình mẫu của mình. Đôi khi bạn sẽ thấy mình đang làm giống như các hình mẫu vậy. Đó là cách rất tốt để huấn luyện một người mới.

Nhưng cao hơn nữa, tôi luôn yêu cầu bạn hãy làm như những hình mẫu mà bạn học tập. Việc làm theo các kỹ năng của họ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bạn sẽ phải vất vả hơn, thậm chí bạn sẽ bị sức ép rất lớn. Nhưng nếu bạn muốn thành công, bạn phải vượt qua nó.

Hãy nỗ lực nhiều hơn nữa. Chấp nhận thách thức để vượt qua, không có cách nào khác. Bạn phải nỗ lực, chỉ thế thôi. Nếu bạn ngừng nỗ lực thì tôi biết, bạn không ở trong hàng ngũ của những người nổi bật. Tôi sẽ loại.

Và rồi đến lúc bạn sẽ phải nghĩ nhiều hơn về sự trưởng thành. Đó là lúc mà bạn thấy rằng, tất cả những nỗ lực mà bạn đã phải bỏ ra, thật sự không phải chỉ là để kiếm lấy một cơ hội việc làm. Nó còn là con đường để bạn bước tới sự trưởng thành. Nó chính là sự trưởng thành.

Đó mới là mục tiêu lớn nhất của bạn khi tham gia các khoá học của tôi.

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận