Mặc áo mưa

Xin nói trước, thơ mình là thơ trình diễn, nghĩa là bạn phải đọc to và diễn cảm thì mới thấu hiểu được cái sự hay ho của nó.

Nếu ai đọc mà vẫn không hiểu được, thì nên đọc to ở chỗ đông người, rồi dần sẽ hiểu.

mac-ao-mua

Trời chiều buồn về lòng nặng nề
Em đâu anh đây trong cơn say
Đìu hiu người cũ tình nhân mới
Thoáng thấy mưa bay mặc áo mưa.

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận