Chờ người

Vương vấn đâu đây nơi anh đã gặp em có hoa vàng với nắng nhạt, vẫn còn đó thoảng bên tai câu ca tang bồng vọng cổ. Vậy mà nay anh đã đi hết ngày nắng nhạt, đến tím chiều hoang, còn em vẫn ở nơi đâu…

hoa-vang

Nơi anh gặp em
Có hoa vàng với nắng nhạt
Nơi em gặp anh câu ca tang bồng vọng cổ
Anh đã đi hết ngày nắng nhạt…
Tím chiều vương…
Mà em chưa đi hết câu hát anh nghêu ngao khi chiều lịm…

Nơi em,
hoa vẫn vàng mỗi độ thu sang
Nơi anh,
thì chiều hoang bến vắng
Những mang mang sầu …
Chờ người…

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận