Đặc trưng của hình ảnh

Đặc trưng của hình ảnh

Ngôn ngữ hình ảnh có sức tác động đặc biệt. Không giống ngôn ngữ chữ viết hay ngôn ngữ âm thanh, với những đặc trưng thế mạnh riêng, như cấu trúc ngữ nghĩa rõ ràng hoặc kích thích trí tưởng tượng…Hình ảnh mang trong nó những đặc trưng riêng vừa là thế mạnh, vừa là điểm yếu mà không một loại hình ngôn ngữ nào có được. Read more