Báo cáo kỹ thuật số 2017

Báo cáo kỹ thuật số 2017
Hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng cho tất cả mọi thứ bằng kỹ thuật số, với báo cáo Tổng quan Toàn cầu kỹ thuật số năm 2017 từ We Are Social và Hootsuite cho thấy hơn một nửa dân số thế giới sử dụng internet.
Các phát hiện của chúng tôi có những hàm ý thú vị cho các doanh nghiệp, các chính phủ và xã hội nói chung, nhưng chúng cũng là bằng chứng về tốc độ kết nối số đang thay đổi cuộc sống của người dân trên toàn thế giới.

Read more