Người con gái đã đi rồi

Đường vui nào đâu chỉ thênh thang
Cũng lắm niềm riêng lắm nhỡ nhàng
Biết nhau từ thuở em đôi chín
Anh cũng mới vừa đến tuổi băm

duong-dep

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận